Zasiedzenie, czym jest zasiedzenie nieruchomości adwokat skarżysko kamienna

Pojęcie zasiedzenia znajdziemy w kodeksie cywilnym. Jest to instytucja, którą warto omówić, ponieważ coraz więcej spraw tego typu trafia na sądową wokandę. A zasiedzenie może dotyczyć nas samych lub naszej rodziny. Dlatego pochylimy się nad tym tematem.

Zasiedzenie jest jednym ze sposobów nabycia prawa własności do nieruchomości lub prawa własności do rzeczy ruchomej. Ważnym jest, że do stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości konieczne jest orzeczenie Sądu. Musi być w nim jasno wskazane kto i kiedy nabył prawo własności do określonej nieruchomości lub nieruchomości. Sąd uznaje zasiedzenie nieruchomości na podstawie stanu faktycznego, który istnieje od dłuższego czasu. Stwierdzając, że posiadacz danej nieruchomości stał się jej właścicielem. Poruszone zostaną kwestie dotyczące przesłanek zasiedzenia. Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze lub w złej wierze. W tym artykule skupimy się na zasiedzeniu nieruchomości, ponieważ jest to najbardziej istotny w tej kwestii temat.

Zasiedzenie nieruchomości po ilu latach?

Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe jeśli osoba niebędąca jej właścicielem posiada ją nieprzerwanie od dwudziestu lat i nabyła ją w dobrej wierze. Lub gdy posiadała ją nieprzerwanie od trzydziestu lat w przypadku nabycia nieruchomości w złej wierze. Istotne są dwie przesłanki, czyli samoistne posiadanie nieruchomości oraz dobra lub zła wiara uzyskania posiadania nieruchomości. Ma to bezpośredni skutek na długość czasu jaka musi upłynąć, aby można było stwierdzić zasiedzenie nieruchomości.

Samoistne posiadanie nieruchomości jest wtedy, gdy ktoś włada rzeczą jak właściciel. I zachowanie osoby wskazuje, że to jej przysługuje własność tej nieruchomości. Przykładowymi czynnościami wskazującymi na samoistne posiadanie nieruchomości są:

  • płacenie podatków od nieruchomości,
  • zamieszkiwanie w danym domu lub mieszkaniu bez niczyjej zgody i bez uiszczania opłat z tego tytułu na rzecz innych osób,
  • uprawienie ziemi rolnej poprzez wykonywanie normalnych czynności z tym związanych,
  • postawienie ogrodzenia, które ma oddzielać naszą ziemię od innych,
  • uznawanie się za właściciela i niewpuszczanie na nasz teren obcych ludzi.

Są to przykładowe i jednocześnie najbardziej charakterystyczne cechy określające posiadacza samoistnego przy zasiedzeniu nieruchomości.

zasiedzenie nieruchomości adwokat skarżysko adwokat piotr rodak
Przy zasiedzenie nieruchomości istotne są dwie przesłanki: samoistne posiadanie nieruchomości oraz dobra lub zła wiara.

Zasiedzenie w dobrej wierze lub złej wierze adwokat skarżysko

Dobra wiara w orzecznictwie jest ujmowana rygorystycznie, inaczej niż w języku potocznym. Zasiedzenie nieruchomości w dobrej wierze, zgodnie z tym co wyżej zostało powiedziane następuje po upływie 20 lat. Polega ono na błędnym, ale w danych okolicznościach usprawiedliwionym przekonaniu osoby, która posiada nieruchomość, że ona mu przysługuje. Praktyka pokazuje, że duży odsetek osób, którzy wnioskują o zasiedzenie było przekonanymi, że przysługuje mu prawo własności do nieruchomości.

Często przeświadczenie wnioskującego o zasiedzenie nie zostaje uznane za usprawiedliwione. A Sąd stwierdza, że wnioskodawca nabył nieruchomość w złej wierze i potrzebne do zasiedzenia jest 30 lat nieprzerwanego samoistnego posiadania. Przykładem może być najbardziej powszechna praktyka „nabycia” prawa własności jakiejś nieruchomości bez zachowania formy aktu notarialnego. W tej sytuacji nie nabywamy prawa do nieruchomości i, ani zgodnie z orzecznictwem sądowym znajdowaliśmy się w złej wierze. Ponieważ, powinniśmy wiedzieć, że aby przejść własność nieruchomości konieczna jest forma aktu notarialnego. Widać, że często nasze pojęcie na temat oczywistych i prostych zagadnień prawnych, jest niewielkie i może przysporzyć nam wiele problemów.

Szczegółowe uwarunkowania zasiedzenia adwokat skarżysko

W tym miejscu chciałbym wspomnieć o szczególnych uwarunkowaniach dotyczących zasiedzenia nieruchomości.

Mamy taką sytuację: właściciel nieruchomości, który może stracić jej własność w wyniku zasiedzenia nie jest osobą pełnoletnią. W takim przypadku zasiedzenie tej nieruchomości nie może się skończyć wcześniej niż z upływem dwóch lat od uzyskania przez właściciela pełnoletności. Celem jest ochrona osoby małoletniej.

Warto wskazać korzystne uwarunkowania dla wnioskodawców, które często mają związek  z nieruchomościami leżącymi na terenach wiejskich. Jeśli w czasie biegu zasiedzenia przeniesiono posiadanie nieruchomości, aktualny posiadacz może doliczyć do czasu swojego posiadania, czas posiadania swojego poprzednika. Jednak jeśli posiadacz nabył nieruchomość w złej wierze, czas jego posiadania doliczymy tylko w jednym przypadku.  Czas jego posiadania doliczyć można wyłącznie wtedy, gdy łącznie z czasem posiadania aktualnego posiadacza wynosi minimum 30 lat. Zasady te stosuje się odpowiednio w sytuacji, kiedy aktualny posiadacz jest spadkobiercą poprzednio posiadającego.

Zasiedzenie często stwierdzane jest przez Sąd po wielu latach. Dlatego należy wskazać, że do zasiedzenia przed dniem 1 października 1990 roku wystarczy 10 lat w przypadku dobrej wiary i 20 lat w przypadku złej wiary. Po 1 października 1990 roku terminy wydłużono do 20 i 30 lat.

Zasiedzenie ruchomości

Do zasiedzenia ruchomości potrzebujemy upływu 3 lat od daty, w której staliśmy się samoistnym posiadaczem. Jednak możliwe jest to wtedy, gdy zrobiliśmy to w dobrej wierze. Rzeczy ruchome nie można zasiedzieć w złej wierze.

Podsumowanie

Podsumowując, instytucja zasiedzenia jest ważna, ponieważ jest związana z bardzo ważną kwestią – prawem własności. Zdecydowana większość z Państwa myśli pewnie, że aktualnie mamy coraz rzadziej do czynienia z zasiedzeniem nieruchomości. Jednak okazuje się, że wcale nie. Zasiedzenie nieruchomości nadal ma duże zastosowanie, wystarczy spojrzeć na liczbę spraw sądowych, które dotyczą zasiedzenia.

Jeśli mają Państwo dodatkowe wątpliwości związane z zasiedzeniem nieruchomości, zachęcamy do kontaktu z Kancelarią. Będziemy starać się rozwiać Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na trapiące pytania oraz wyjaśnić Państwu zawiłe kwestie prawne. Na blogu Kancelarii Adwokackiej Adwokata Piotra Rodaka będziemy poruszać także inne zagadnienia prawne, zachęcamy do śledzenia naszej strony.